Isparta Okulu Dergisi (IOD)

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Emin KAYA

Kapak Tasarımı
Durmuş Ali GÜRTOKLU

ISSN
2791-6367

İletişim Bilgileri
https://ispartaokulu.com
dergi@ispartaokulu

Son Sayı (Yıl: 2022 Cilt:2 Sayı:1)
×

Bir Şeyler Ara